Projekt „Thermoarena OÜ ressursitõhususe investeering” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

 

Projekti lühikokkuvõte:

Vanade seadmete vahetusega muutub Thermoarena OÜ tootmine ressursisäästlikumaks. Projekti tulemusena hakatakse toorainet paremini ära kasutama, lisaks automatiseeritakse mitmed tootmislõigud. Väheneb inimfaktorist tingitud praagiteke.

 

Projekti eesmärk ja tulemus:

Meetmete tulemusena on võimalik vähendada praagi kogust, sh parendada toodangu hoiustamise tingimusi, ühtlustada ja muuta tootmisprotsessi efektiivsemaks ning kasvatada toodangumahtusid. Kõik seadmed on valitud eesmärgiga parandada tooraine kasutust ja vähendada tootmisprotsessis tekkivat praaki. Kuna seadmete mõju praagi vähenemisele avaldub vaid nendevahelise koostööna, ei ole nende iseseisvat tooraine säästu võimalik täpselt hinnata. Puidu kasutamise efektiivsus paraneb 7,5% tänu investeeringutele. Lisaks väheneb elektrienergia tarbimine 1% võrra tänu kaasaegsetele ja ökonoomsetele seadmetele. Toodang kasvab tänu investeeringutele 45%.

 

Toetuse summa (EUR):

1 979 411,18