BURNBLOCK

Meie eesmärk on luua uusi võimalusi termiliselt modifitseeritud puidu ulatuslikumaks ja kestlikumaks kasutamiseks ka kõrgema tuleohutusklassiga hoonetel, soodustada keskkonnasäästlikku ja ressursitõhusat majandamist ning aidata kaasa CO₂ heitkoguste vähendamisele.

Seatud eesmärgi saavutamiseks oleme loonud tütarettevõtte BestNoFire ning alustanud koostööd Taani ettevõttega BURNBLOCK®. 

Investeerisime spetsiaalselt selleks otstarbeks valmistatud surveseadmesse, mis võimaldab immutada erinevatest puiduliikidest ning töötlustasemel tooteid. Käsitusviisi keskne idee on vaakumsurve abil absorbeerida puitu kindel kogus (kg/m3) tuleaeglustit. Kogu protsess on arvutiga juhitud ning kõik toimingud salvestatakse.

  • BURNBLOCK® puhul pole tegemist pinnatöötlusega, vaid surveimmutamisega kogu ristlõike ulatuses, mis tagab puittoodete kestva vastavuse B klassi tuletundlikkusele.
  • BURNBLOCK® tuleaeglustiga immutatud tooted ei vaja hilisemat pinnatöötlust, et kaitsta aeglustava aine väljauhtumist puidust. 
  • Meie kasutatav BURNBLOCK® tuleaeglusti on 100% looduslik, biolagunev, pH-neutraalne, mittesöövitav ning millele on omistatud Cradle to Cradle Certified™ kuld-taseme sertifikaat.
  • BURNBLOCK® tuleaeglustiga immutatud puit pikendab märkimisväärselt süttimise ja leekpunkti vahelist aega, pakkudes seeläbi tulekahju korral elanikele täiendavat ajavaru evakueerumiseks, ning vähendab tule leviku kiirust ja kahjustustega kaasnevaid kulusid.

Kestlik ning vastupidav BURNBLOCK® tuleaeglustiga immutatut termiliselt modifitseeritud puit loob palju uusi kasutusvõimalusi kaasaegsete arhitektuursete lahenduste vormistamiseks, nt avalikes hoonetes nagu koolid, lasteaiad, hooldekodud jne.