PRIA kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus: Optimeeriv otsafrees | Thermoarena