Hanketeade

Hanketeade

Seoses tootmisvõimsuse ja efektiivsuse suurendamisega kuulutab Thermoarena OÜ välja alljärgneva hanke:

  • Höövelliini tootmishoone projekteerimine ja ehitus (pakkumuse esitamise tähtaeg 5.11.2021 16.00 GMT +2. Tööd peavad olema üle antud hiljemalt 31.08.2022 ja olema kooskõlas kõigi hankelepingu tingimustega).

Täiendava informatsiooni saamiseks ja selgituste küsimiseks palume end registreerida hankele Riigihangete Registris (viitenumber 240854) https://riigihanked.riik.ee/.

Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (projekt number 2014-2020.4.03.19-0509).

 

Tegemist ei ole  hankijaga riigihangete seaduse tähenduses. Hanke läbiviimisel järgitakse riigihangete seaduse  § 3 üldpõhimõtteid.

 

 

Call for tenders

In association with increasing the capacity and effectiveness of its production Thermoarena OÜ hereby announces the following tender:

  • Design and construction of moulding line production building (tender offer submitting deadline 05.11.2021 16.00 GMT +2 (Estonian time). The works must be accepted no later than 08.2022 and must be compliant with all terms and conditions of the tender contract).

For additional information, please register to the tender in the Estonian E-Procurement Register (reference number 240854) https://riigihanked.riik.ee/.

The project is being supported by the European Regional Development Fund (project number 2014-2020.4.03.19-0509).

This is not a public procurement defined by the Public Procurement Act. However, the tender process follows the principles of the Estonian Public Procurement Act § 3.