روکاری با سیستم محکم کردن

روکاری از چوب اصلاح شده حرارتی با آغشتگی حفاظت از آتش مدت عمر اضافی جنس را تامین می کند و از آتش و تاثیر هوا حفاظت می کند. علاوه بر این زمان و مبلغتان را از تبدیل چوب یا پیمانکار صرفه جویی می نمایید. همه کارهای تبدیل و روکاری در کارخانه انجام می یابد.

شرکت ما از آغشتگی منحصر به فرد حفاظت از آتش را به کار می برد که امکانات زیر را تامین می کند:

  • بالاترین درجه حفاظت از آتش برای چوب: B-s1-d0 (SBI)
  • حفاظت دوبرابر از پوسیدگی، مایه و حشره
  • حفاظت از تشعشع فرابنفش که حالت تازگی جنس را نگه می دارد