Sertifikaadid

Thermoarena OÜ on ühinenud sertifitseeritud metsa- ja puidutööstuse kogukonnaga, et kaasa aidata metsade bioloogilise mitmekesisuse säilimisele, kuid samuti metsatöölistele õiglaste ja tervislike töötingimuste tagamisele.
FSC® (C114364) ja PEFC on laialt tunnustatud ülemaailmsed tarneahela sertifitseerimise süsteemid, milles sätestatud nõuetele vastamine annab kinnitust sellest, et metsa majandatakse ökoloogiliselt, sotsiaalselt ja majanduslikult tasakaalustatult.

Thermoarena OÜ – FSC®-C114364 SERTIFIKAAT

Thermoarena OÜ – PEFC SERTIFIKAAT

Edukas Eesti Ettevõte 2016

Krediidiinfo AS koostöös rahvusvahelise kontserniga Creditinfo tunnustab Thermoarena OÜ-d, kelle majanduslik seisukord on Krediidiinfo reitingu järgi väga hea (AA).

Kõrge krediidireiting räägib ettevõtte heast majandusolukorrast, tublidest finantstulemustest ning korrektsest maksekäitumisest. Krediidiinfo reiting on välja töötatud rahvusvaheliste mudelite põhjal ning aktsepteeritud ka väljaspool Eestit.