روکش های کف

پوشش های کف از چوب اصلاح شده حرارتی دارای رنگ های موزون از قهوه ای رنگ تا قهوه ای رنگ نیره می باشد.

رنگ چوب به حرارت تبدیل بستگی دارد.

پوشش های کف تولید شده از چوب اصلاح شده حرارتی دارای مقاومت بسیار بالا در برابر تغییر شکل می باشد که از مشکلاتی در مناطق رطوبت بالا جلوگیری می کند.

پوشش کف «ترمو اش» (زبان گنجشک)

ابعاد: 18 Х 135 / 155 / 185 میلیمتر

پوشش کف «ترمو اوک (درخت بلوط)

Sizes: 18 x 140 /180 mm

ابعاد: 18 Х 140/ 180میلیمتر

Thermo Oak flooring
Thermo Oak flooring